Uthyrning

Uthyrning av garageplats är endast tillåten om det sker till en medlem.

* Detta är pga att garageplatserna ägs av föreningen och inte av enskilda fastighetsägare.

 
Uthyrning fastighet
Uthyrning garage (endast till andra medlemmar)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Det förekommer inom vårt område, att fastigheter hyrs ut till hyresgäst, efter det att fastighetsägaren flyttat från SJS område.

SJS kan inte hindra en uthyrning men, en sådan uthyrning får inte påverka förvaltningen av SJS, t.ex i form av kostnader, eller annan olägenhet för föreningens medlemmar.

Regler vid uthyrning av fastighet inomSJS-område;


Följande kan konstateras enligt samfällighetslagen:

*    Medlemmarna i en samfällighet utgörs av delägarna

*    Delägaren är ägare av en fastighet som är belägen i samfällighetens anläggning

*    Delägaren är ansvarig i relationen till SJS

Av ovanstående följer att:

*SJS måste ha vetskap om fastighetsägarens adress och kontaktuppgifter, samt uppgifter om            hyresgästen. Detta pga att akuta situationer kan uppstå.

*SJS ska kunna fakturera medlemsavgiften.

*Relationen med SJS ska kunna upprätthållas