Kontaktlista förråd

Nedanstående medlemmar kan du vända dig till om du behöver tillträde till förråd.


Martin Gutebring kla60

kl60@sjs.nu 0730303515


Jörgen Fee ku29

ku29@sjs.nu 0735105852


Daniel Dickman ku82

ku82@sjs.nu

Beställning av nyckel

Nyckel kan beställas om du som medlem har ett behov som sträcker sig över tid. Tex du tillhör en grupp som har hand om gräsklippning.

(Tar man ut en nyckel så sätts man upp på kontaktlistan)