Vår förening bildades 1973 efter en byggtid på tre år. Området var tidigare huvudsakligen betesmark . Planen var att dela markområdet i 3 st kvarter: Rotholmen. Jutholmen och Högholmen. Byggmästare blev byggfirman Gottfrid Lindgren, som fick kommunens uppdrag att uppföra enfamiljsvillor. Först att bli bebyggt var kvarteret Rotholmen, som kom att bli 51 fastigheter, därefter Jutholmen 33 st , och sist Högholmen 37 st. Samfälligheten äger 124 garageplatser i ett antal längor inom varje kvarter, motsvarande kvarterets behov. Medlemmarna har rätten till 1 garageplats/fastighet. Utöver det finns ett antal p.platser för de boende, och även besökare. Under drygt 40 år har naturligtvis en del fastigheter bytt ägare, men många har bott här sedan starten.