Årsavgift

Samfällighetsavgiften för 2024 är fastställd till 9000:-


Protokoll årsstämman 2024