Årsstämma 2023

Inför årets stämma är det dags att skicka in motioner om det är något du vill att vi ska ta upp på stämman. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 1februari.


Valberedningen håller just nu på att att hitta nya som vill och har möjlighet att sitta med i styrelsen. Är du intresserad kontakta styrelsen så vidarbefodrar vi det till valberedningen


Extrastämma 

Nu finns protokollet för extrastämman här!Garage/förråd

Vi har nu bytt låscylindrarna till våra förråd så dom gama nycklarna fungerar ej längre.

Anledningen till bytet är att vi behöver ha kontroll över vilka som har nycklar dit.

Har du behov av nyckel så kan du antingen ansöka om att få ut en nyckel eller låna av någon som finns på kontaktlista för förråd.

Tar du ut en nyckel så samtycker du till att stå med på den listan.

Vid frågor om detta eller att du vill få en nyckel kontakta styrelsen.

mail: styrelsen@sjs.nu