Här finns information om möten städdagar mm

2023

februari

1 ska ev motioner inför årsstämman inkommit till styrelsen


mars

2 årsstämma mer info kommer senare