Här finns information om möten städdagar mm

2021



31 oktober  Sista delen av årsavgiften ska vara inbetalad

2022

1  februari sista dagen att inkomma med motioner inför årsstämman


17 mars  preliminärt datum för årstämman 2022


30 april  Första delen av årsavgiften ska vara inbetald