Pågående arbeten i styrelsen


(Inom styrelsen pågår ständigt olika arbeten. Här kommer vi lägga upp info om vissa av dom så även ni andra vet vad som är pågång)


Uppgradering El i garagen:Arbete pågår med att ta fram olika möjligheter och priser för att tillgodose medlemmars behov av laddning av elbil

Underhållsgrupper:Arbete pågår med att ta fram ett nytt sätt att arbeta med underhållsgrupperna och vilka som ska ingå i dessa

Ekonomi konton:Årsstämman gav styrelsen i uppgift att se över möjligheten att få ränta på pengarna i underhållsfonden. Detta arbete är utfört mer info kommer till årstämman

Ekonomi underhållsfond:Arbete med underhållsfond pågår och kommer redovisas till årsstämman

Garagetak:Arbete med att ta fram kostnadsförslag på byte av tak tänkt att redovisas på årsstämman

Solenergi:Ser över om detta skulle vara ett alternativ lösning på att minska kostnader för el i föreningen