Pågående arbeten i styrelsen


(Inom styrelsen pågår ständigt olika arbeten. Här kommer vi lägga upp info om vissa av dom så även ni andra vet vad som är pågång)


Målning

Målning utav parkeringsrutor kommer att ske efter vårstädning 


Uppgradering El i garagen:Arbete pågår med att ta fram olika möjligheter och priser för att tillgodose medlemmars behov av laddning av elbil

Underhållsgrupper:Arbete pågår med att ta fram ett nytt sätt att arbeta med underhållsgrupperna och vilka som ska ingå i dessa

Blomkrukor

Det har efterfrågats ifrån medlemmar om det kommer att finnas blomkrukor inom området som tidigare har funnits. Det är planerat att köpa in nya till sommaren 2023


Förråd kv Jutholmen

Efter många år så är det dags för även kv.Jutholmen att få ett förråd. Detta kommer att placeras vid lekplatsen.