Pågående arbeten i styrelsen


(Inom styrelsen pågår ständigt olika arbeten. Här kommer vi lägga upp info om vissa av dom så även ni andra vet vad som är pågång)


Uppgradering El i garagen:Arbete pågår med att ta fram olika möjligheter och priser för att tillgodose medlemmars behov av laddning av elbil

Underhållsgrupper:Arbete pågår med att ta fram ett nytt sätt att arbeta med underhållsgrupperna och vilka som ska ingå i dessa

Ekonomi konton:Årsstämman gav styrelsen i uppgift att se över möjligheten att få ränta på pengarna i underhållsfonden. Detta arbete är planerat att vara klart under 2021

Ekonomi underhållsfond:Efter senaste årsstämman så är vi tvugna att se över kommande underhållsfond då stadgarna anger att 10% av tänkt underhållskostnad ska avsättas. Stämman ansåg att avsättning var för hög och pga det så måste kommande 10års underhåll minskas. Detta arbete ska vara klart under 2021