Under hösten är Gullringskärret ett fint

område för svampplockning och ofta

växer mängder av rödgul trumpetsvamp

här. I kärrets gamla granskog finns också

ovanligt många arter av de märkliga

svamparna jordstjärnor.

Gullringskärret eller Haninges regnskog ligger emellan Jordbro och Västerhaninge. Namnet har det fått efter torpet

Gullringen som låg här fram till 1950-

talet. Kärret, som är naturreservat, är idag

bevuxet med en nästan urskogsliknande skog.

Genom den täta skogen slingar sig

en liten bäck, kantad av den manshöga

ormbunken strutbräken. Gullringskärret

är mest berömt för sina många sällsynta

starrarter och mossor, som trivs här tack

vare de kalkförande källorna. Den vackra

dunmossan är en av många sällsyntheter

som växer i stora fluffiga mattor runt

källorna. Vackrast är nog området om

våren då stora mattor av vitsippor breder

ut sig i den täta alskogen. Då fylls också

kärret med fågelsång från svarthättor,

trädgårdssångare och rödvingetrastar.