Tack till er som närvarade på extrastämman

Här finns protokollet att läsa.

Både ordinarie 2022 och extrastämma 2022