Städdag


Den 21/10 klockan 9:00 är det dags att göra iordning området inför vintern.Samling vid entre skyltarna

Årsavgift

Den 30/4-23 skall årsavgiften var SJS tillhanda.

Summa att betala 9000kr kan delas upp på två betalningar den andra betalningen skall då vara föreningen tillhanda den 30/10-23