Städdag


Datum för städdagen våren 2024 kommer att meddelas på ordinarie stämma.

Årsavgift

Årsavgiften för 2024 kommer att fastställas på ordinarie årsstämma den 21/3 - 2024

Protokoll årsstämman 2024