Årsstämma

I mars månad varje år håller föreningen en stämma(medlemsmöte)

där har medlemmarna rätt att påverka vad som ska ske inom föreningen.

Där redovisar styrelsen vad som hänt under det gångna året med tex underhåll reparationer och ekonomi. 

Styrelsen lägger fram sina planer för året så som underhåll och drift och en budget för detta. Och lägger fram ett förslag om årsavgiftens storlek.

Medlemmar kan inför stämman skicka in motioner på sådant som dom tycker behöver göras inom föreningen(motion måste inkomma till styrelsen senast   1 februari samma år.)

Medlemmar närvarande på stämma har rösträtt(1 röst per fastighet)

Man kan vara närvarande fysikts eller via fullmakt


Extrastämma

Det kan hända att något behöver beslutas om under året som inte kan vänta till årsstämman styrelsen kallar då till en extrastämma.

Under extrastämman får bara sådant avhandlas som medelats minst 14dagar innan stämman hålls