Information angående sophämtning inom SJS

Som ägare av en fastighet inom SJS måste du enligt lag ha ett abonnemang för sophämtning. SRV sköter sophämtningen för dig som bor här.


I sopkärlen kastas hushållsavfall olika sorterat beroende på avtal.Byggmaterial, trädgårdsavfall, vitvaror mm kan lämnas in på återvinningscentralen i Jordbro kostnadsfritt för dig som har ett sophämtningsavtal med SRV

Förpackningsmaterial som pappkartonger, plastförpackningar, metallförpackningar, glasflaskor och tidningar kan lämnas på insamlingsställen(åvs) som tex vid port73 och ICA maxi finns även åvs i Jordbro på olika ställen

För att sophämtning ska kunna ske så måste man ställa ut tunna/tunnor på avsedd plats och på ett korrekt sätt (se bilder nedan) det är även viktigt att inget ligger på locket och att det går att öppna.

När det blir kallt ute så måste man även se till att soppåsarna inte fryser fast i tunnan.