Brandfarliga vätskor förekommer i många sammanhang i vårt dagliga liv-som bränslen, som lösningsmedel och rengöringsmedel. För det mesta klarar vi av att använda dem utan att olyckshändelser sker, Om olyckan är framme blir konsekvenserna oftast allvarliga.Varje år brännskadas barn och vuxna och egendom förstörs på grund av bränder som startat genom felaktig eller olämplig hantering av brandfarliga vätskor. För dig som vill lära dig mer om brandfarliga vätskor och hur du kan använda och förvara dem på ett säkert sätt. Så finns här information.

Så släcker du en brand

Mindre bränder kan du oftast släcka själv. Det kan göras på olika sätt, beroende på vad som brinner och vad du har för redskap till hands. Brandsläckare och brandfilt är bra saker att ha hemma.


En brandsläckare går bara att använda en gång. Sedan måste den lämnas in för påfyllning, även om man bara sprutat lite.


Att använda brandfilt

Med en brandfilt kan du släcka mindre bränder, till exempel i kläder eller om en ljusstake har vält omkull. Brandfilten fungerar bra till att släcka bränder på plana ytor som spisen. Brandfilten kväver elden. Kasta inte filten på branden utan lägg den bestämt över branden och tryck med händerna ovanpå filten. Förvara brandfilten så att du lätt kommer åt den. Även vanliga filtar i naturmaterial kan användas för att kväva en brand. Tänk på att fleece är brandfarligt! Brandfiltens storlek rekommenderas att vara 120x180 centimeter.


Om det brinner i en kastrull

Lägg på ett lock. Försök aldrig släcka en brand i en kastrull eller stekpanna med vatten. Vatten i en brinnande kastrull börjar förvandlas omedelbart till ett stort moln av het ånga. Vattenångor kan kasta iväg brinnande olja och branden riskerar att spridas.


Om det brinner i en elektrisk apparat

Dra alltid först ur kontakten. Släck sedan med vatten.


Om det brinner i dina kläder

Om det brinner i dina kläder, lägg dig ner och kväv branden mot marken och håll händerna för ansiktet som skydd. Brinner det i någon annans kläder försök få honom eller henne att lägga sig ner så att elden kvävs mot marken.


Om du bränner dig

Kyl skadan med svalt vatten.