FAQ

Hur kan jag vara säker på att få all information från styrelsen?


Svar: Viktig information anslås på hemsida och även på anslagtavlorna. Man kan även anmäla sig till vårt info mail . Anmälan till info mail kan du göra  här!

Kan man få information ifrån styrelsen på annat sätt än mail?


Svar: Har du ingen mail, så meddela styrelsen detta. Du kan då få viktig information i din vanliga brevlåda istället. Finns även anslagstavlor där viktig info finns.


Kallelse till stämman delas alltid ut till medlemmarna?

Vem bestämmer inom SJS?


SVAR: Föreningen antar stadgar och utser en styrelse, som ansvarar för den löpande förvaltningen, och som ska verkstäler de beslut, som fattas på föreningsstämman. Styrelsen ska utföra sitt arbete enligt den budget och de riktlinjer som fastställs på föreningsstämman. På föreningsstämman har medlemmarna (alla fastighetsägare som ingår i samfälligheten), möjlighet att påverka de beslut som tas. Självklart kan de boende även löpande under året ha kontakt med styrelsen i olika frågor.Vem bestämmer årsavgiften och när ska den betalas?


Svar: Stämman beslutar om årsavgiften. När, och hur mycket finns informationhär!

Vad ingår i årsavgiften till SJS?


SVAR: Samfällighetens löpande utgifter består främst av elkostnader för garage och belysning, samt kostnader för vinterväghållning. Utöver dessa, och andra löpande kostnader, sker även en avsättning till "Fond för planerat underhåll", vilken löper över en period på 10 år, som stäms av och korrigeras årligen i samband med årsstämman.

Måste jag som boende ställa upp på de beslut styrelsen tar?

SVAR: Ja, som fastighetsägare i en samfällighet måste du följa styrelsens beslut. Samtidigt har du också möjlighet och rätt att påverka vilka beslut som ska fattas, genom att delta på föreningsstämman.

 

Kan jag som boende välja att gå ur och inte vara medlem?

SVAR: Nej, medlemskapet hänger ihop med ägandet av fastigheten. Enda sättet att gå ur är att flytta.

 

Vilka sitter med i styrelsen och hur kommer jag i kontakt med dem?

SVAR: Under sidan "Kontakt/Styrelsen" hittar du namn och telefonnummer till alla i styrelsen. Du kan även skicka e-post till: styrelsen@sjs.nu

Hur vet jag vilken underhållsgrupp jag ingår i?


SVAR: Information om vilka fastigheter som ingår i de olika grupperna finns under rubriken "Ordning& reda"

eller klicka HÄR

Jag kan inte vara med på städdagen,hur gör jag då?


SVAR: Om du vill utföra en arbetsuppgift vid ett annat tillfälle, så kontakta styrelsen för besked om vad som behöver göras.


Vad gäller vid uthyrning?


SVAR: SJS kan inte hindra en uthyrning av en fastghet, men den får inte påverka förvaltningen av SJS. Garagen däremot ägs av samfälligheten och inte av dig som fastighetsägare, det är därför inte tillåtet att hyra ut sin garageplats utan tillstånd av styrelsen.

Jag ska sälja mitt hus, vad behöver jag tänka på?


SVAR:När du ska sälja din fastighet, så underlättar du för den nya ägaren om du anmäler din flytt till styrelsen. Dom nya ägarna får då lättare tillgång till våra parkeringar och information ifrån styrelsen. Kontaktformulär för flytt finns här

Vem kontaktar jag angående sophämtning?


SVAR: Sophämtning sker varannan vecka av SRV. Som fastighetsägare måste du, enligt lag, ha ett abonnemang för sophämtning, och du måste själv säkerställa att abonnemanget förs över från den tidigare ägaren till dig. Mer information finns på SRV.

Jag saknar parkeringstillstånd, hur gör jag?

Svar: Kontakta styrelsen för att köpa ett ersättnings tillstånd. 


Vad för regler gäller för parkering och användning av garage?

Svar: Parkering av fordon är tillåten med tillstånd på föreningens parkeringar. 

Garage är endast till för fordon. Trafik och parkerings policy finns här.