Årsavgift

Årsavgift (medlemsavgift) är den del av föreningens kostnader som du som fastighetsägare ska betala.


Föreningenskostnader består både av driftkostnader (tex el, snöröjning städning) och underhåll av området (tex asfaltering, målning garage) akuta reparationer och även investeringar i området.


Avgiften fastställs utav medlemmarna på årsstämma som är en gång om året(mars månad).

Avgift som ej inbetalas i tid överlämnas till kronofogden för indrivning om inget annat avtalats.


Årsavgiften för 2023 är totalt på 9000kr som skall vara föreningen tillhanda den 30 april 2023.

Avgiften får delas upp på 2 tillfällen då ska första inbetalning på 4500kr vara inbetald den 30 april 2023 och resterande 4500kr inbetald den 30 oktober 2023