Parkering

Det råder generellt parkeringsförbud inom vår samfällighet

Undantaget är föreningens uppmärkta parkeringar samt i garage.

För att få stå på våra parkeringar måste man ha antingen tillstånd eller betala en avgift.

Tillstånd delas ut till medlemmarna i föreningen 2st per fastighet tappar man bort dessa kan man mot en avgift beställa nya.

Avgift för parkering betalas till parkeringsbolaget enligt anslag vid parkeringarna.


Inom föreningen finns det entregator framför våra fastigheter dessa är i första hand till för gående det är endast tillåtet att köra in på dessa för kortare ur- och ilastning.


Det är alltså inte tillåtet att parkera på ytor inom föreningen som inte är avsedda för detta observera att din tomt slutar 2,5m alternativt 4,5m ifrån din husvägg beroende på vilken tomt du har. Så c:a 1 meter ifrån entregata upp mot er tomt tillhör föreningen och får ej användas som parkering.


Vår Trafik och parkeringspolicy finns att läsa här!